1974.03.14. 014 OBIEKTY SOCJALNE_1024x596

W okresie „Tarnowa II” inwestowano w infrastrukturę, w tym w stadion główny, żuzlowo-piłkarski. W 1971 roku wykonano oświetlenie stadionu Unii. Imponujące jupitery, których pozazdrościć mogły większe miasta, wykonały Zakłady Metalowe w Skarżysku-Kamiennej.[1] Pierwszej próby oświetlenia na stadionie dokonano w sierpniu 1972 roku.[2] W kolejnym roku Unia „pożegnała się” z wybudowanymi w latach 1947-1952 drewnianymi obiektami – trybuną na stadionie głównym, halą gimnastyczną i świetlicą. Nową trybunę na ok. 5 tys. widzów oddało do użytku zakładowe SOWI w 1976 roku.[3]

 

[1] Sportowe inwestycje napawają optymizmem, „Tarnowskie Azoty” nr 359, 30.07.1971, s. 4.
[2] Oświetlenie gotowe, „Tarnowskie Azoty” nr 413, 28.07.1972, s. 4.
[3] Montaż ławek na ukończeniu, „Tarnowskie Azoty” nr 642, 16.10.1976, s. 8.