Kolumny półspalanie ?

Nowa wytwórnia gazu syntezowego radykalnie unowocześniła metodę produkcji amoniaku