Wymienniki w instalacji kwasu siarkowego

Intensyfikacja instalacji kaprolaktamu, chloru, a także cyjanowodoru oraz trudności w zabezpieczeniu kwasu siarkowego z zakupów dla tych instalacji, były powodem podjęcia decyzji o budowie w Tarnowie wytwórni kwasu siarkowego. Budowę wytwórni o zdolności 100 tys. ton na rok zakończono w grudniu 1969 roku, a rozruch rozpoczął się na początku 1970 roku.[1]

[1] Rozruch wytwórni kwasu siarkowego, „Tarnowskie Azoty” nr 279, 22.01.1970, s, 1.