001 ELEKTROLIZA W BUDOWIE

W latach 1962-1965 w Zakładzie Chloru wybudowano dodatkowo wytwórnię chloropochodnych metanu (produkcja chlorku metylu, chlorku metylenu i chloroformu) o zdolności 4000 ton na rok.[1] Projekt wytwórni chloropochodnych opracowano w Biurze Projektów „Prosynchem” w Gliwicach i w zakładowym Biurze Projektów w oparciu o założenia Instytutu Chemii Organicznej w Warszawie.

 

[1] Kronika 1965