Budowa elektroliza ?

W latach sześćdziesiątych zmodernizowano elektrolizę Billitera. W wyniku zastosowania elektrod falistych zintensyfikowano zdolność instalacji z 2600 do 5200 ton chloru rocznie. Po uruchomieniu produkcji chloru w oparciu o metodę elektrolizy rtęciowej, stara instalacja straciła na znaczeniu, ponieważ zdolności „rtęciówki” 30-krotnie przekraczały możliwości instalacji Billitera, którą ostatecznie wyłączono z eksploatacji w 1975 roku.[1]

 

 

[1] Dziadek- Billiter na emeryturze, „Tarnowskie Azoty” nr 568, 21.06.1975, s. 1, 3.