1973.05.25 008 ZBACH - HALA

Aż 80 procent aparatury na potrzeby wytwórni „Tarnowa II” wykonał miejscowy Zakład Budowy Aparatury Chemicznej – ZBACh (do 1960 roku Wydział Mechaniczny). W 1963 roku ZBACh rozpoczął eksport aparatury chemicznej na większą skalę do krajów socjalistycznych, ale także m.in. do Turcji i Szwajcarii. Pod koniec lat sześćdziesiątych Zakład wyrósł na potentata w dziedzinie wykonawstwa aparatury. Jako pierwszy w przemyśle chemicznym zakład produkował aparaturę ciśnieniową na eksport, m.in. do Chin, Turcji i NRD. [1]

 

[1] Coraz głośniej o tarflenie, „Tarnowskie Azoty” nr 1175, 10.07.1987, s. 4.