obiekt CII w zakl akrylonitrylu

Produkowany w Tarnowie akrylonitryl był podstawowym półproduktem dla łódzkiej Anilany. Była to jedyna instalacja tego typu w Polsce i jedna z nielicznych w Europie.