Negative0060

W 1964 roku, w celu jak najlepszego przygotowania do rozruchów nowopowstających instalacji, utworzono Dział Głównego Inżyniera Rozruchu Technologicznego obiektów „Tarnów II”. Dział koordynował sprawy szkolenia załogi, opracowywania instrukcji technologicznych oraz udziału w rozruchu wszystkich specjalistycznych służb przedsiębiorstwa.

Dla realizacji prac związanych z przygotowaniem Zakładów do rozruchu technologicznego powołane zostały zespoły, które opracowywały szczegółowe programy przebiegu prac rozruchowych. Równocześnie prowadzono działania związane z zapewnieniem obsad pracowniczych dla nowo uruchamianych instalacji.