1973.08.20 012 POSTĘP BUDOWY - BAZA SUROWCOWA

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych dokonano zmiany bazy surowcowej Azotów. W Tarnowie brakowało gazu do syntezy amoniaku, ponieważ produkcja czterech małych rozkładni metanu, 6 generatorów gazu wodnego oraz gaz resztkowy praktycznie z jednej jednostki półspalania zapewniały jedynie produkcję 670 ton na dobę. Do tej pory gaz do syntezy amoniaku wytwarzały stare i nowe generatory, a jego produkcja oparta była na bazie koksu – surowca drogiego i trudno dostępnego na rynku krajowym i zagranicznym. W związku z tym w Zjednoczeniu Przemysłu Azotowego podjęto decyzję zastąpienia koksu metanem i powołano zespół specjalistów do opracowania projektu przebudowy generatorów koksowych na ciągły rozkład metanu.[1]

 

[1] Chcą dotrzymać słowa, „TA” nr 471, 25.08.1973, s. 1.