Internat ZSZ w budowie

Na początku lat sześćdziesiątych przy Zakładach Azotowych istniały: Technikum Chemiczne, Technikum dla pracujących, Zasadnicza Szkoła Chemiczna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących i Państwowa Szkoła Techniczna. W 1964 roku wszystkie w/w szkoły połączono w Zespół Szkół Zawodowych (następnie Zakład Szkolenia Zawodowego), który stanowił integralną część przedsiębiorstwa.[1] W 1972 roku otwarto dla Zakładu Szkolenia Zawodowego nowowybudowany internat przy ul. Szarych Szeregów[2], a w trzy lata później pełnowymiarową halę sportową.

 

[1] To już historia, „Tarnowskie Azoty” nr 1086, 18.10.1985, s. 4.
[2] Z kroniki, „Tarnowskie Azoty” nr 586, 19.10.1975, s. 2-3.