Negative0025

O lokalizacji największych inwestycji przemysłu syntezy chemicznej w Tarnowie zadecydowało kilka istotnych czynników. Kadra techniczna Zakładów posiadała wieloletnie doświadczenie w realizacji prac inwestycyjnych nie tylko w Tarnowie, ale także w innych zakładach chemicznych. Przedsiębiorstwo dysponowało także wolnymi terenami o powierzchni ponad 65 hektarów, zlokalizowanymi po stronie północno-wschodniej w stosunku do istniejących już obiektów produkcyjnych i dodatkowo niezabudowanymi działkami o łącznej powierzchni kilkunastu hektarów w pobliżu pracujących wytwórni, co pozwalało na ich stosunkowo szybkie zagospodarowanie i uzbrojenie. Innymi ważnymi czynnikami były: dogodne połączenia komunikacyjne, rozbudowana infrastruktura techniczna, posiadanie własnej wytwórni aparatury chemicznej, a także stosunkowo mała odległość od nowo odkrytych złóż gazu ziemnego w rejonie podkarpackiego Lubaczowa.