Makieta Azotów l. 60-te XX wieku

Na fotografii makieta tarnowskich Azotów wykonana w 1963 roku. Biała linia odznacza przedwojenną część fabryki. Po prawej stronie od tej linii wytwórnie „Tarnowa II”. Obszar fabryki zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu do stanu sprzed II wojny światowej.