Negative0013

Od chwili uruchomienia instalacji kaprolaktamu w 1957 roku trwały prace badawcze personelu inżynieryjno-technicznego Azotów we współpracy z m.in. Instytutem Chemii Przemysłowej nad uruchomieniem i udoskonaleniem produkcji poliamidu – polimeru e-kaprolaktamu, tworzywa mającego wszechstronne zastosowanie. Opracowana technologia wytwarzania poliamidu wysokolepkiego z kaprolaktamu przesądziła o uruchomieniu jego przetwórstwa. W 1974 roku na zakupionych we Francji wytłaczarkach rozpoczęto wytwarzanie folii i rurek.[1]

 

[1]Z Tarnowa w świat, „Tarnowsie Azoty” nr 1711, 13.11.1997, s. 3.