009 REPRODUKCJA ZDJĘC WYKONANA 1973

Odbioru pierwszych obiektów „Tarnowa II” dokonała Komisja Rządowa pod przewodnictwem wiceministra Przemysłu Chemicznego Bronisława Tabana w grudniu 1965 roku. Rok ten, podobnie jak 1957, określano „rokiem wielkich uruchomień”.