Budowa oczyszczalni ścieków ?

Rozbudowa Zakładów niosła ze sobą konieczność inwestycji w ochronę środowiska. Uruchomienie w Tarnowie dużego kompleksu produkcji organicznej uświadomiło potrzebę pilnego rozwiązania problemów ściekowych. Już w fazie prac budowlanych prowadzonych na terenie przyszłej Wytwórni Kaprolaktamu analizowano potrzebę budowy, specjalnie dla potrzeb tejże Wytwórni, biologicznej oczyszczalni ścieków. Ostatecznie do prac budowlanych przystąpiono w 1965 roku, a jej uruchomienie nastąpiło w 1967 roku.