013 REPRODUKCJA ZDJĘC WYKONANA 1973

Budowa „Tarnowa II”, rozbudowa już istniejących instalacji, a następnie tzw. zmiana bazy, spowodowały prawie siedmiokrotny przyrost wartości produkcji w stosunku do roku 1960, licząc w cenach porównywalnych. Tarnowskie Azoty stały się przedsiębiorstwem przynależnym do ścisłej czołówki firm w branży oraz przedsiębiorstwem, w którym produkcja organiczna osiągnęła znaczną przewagę nad produkcją nieorganiczną.