Budowa Tarnów II ?

Zakres prac inwestycyjnych na budowach „Tarnowa” był tak duży, że n.p. na jednej tylko instalacji półspalania należało zabudować 1945 ton specjalistycznej aparatury ze stali węglowej, 140 ton aparatury ze stali stopowej i z aluminium, ponad 2100 ton rurociągów, 1560 ton konstrukcji oraz dziesiątki ton innego, importowanego w przeważającej części, wyposażenia.[1]

 

[1] Od nawozów do tarflenu, „Przemysł Chemiczny” nr 8/1977. s. 413.