1973.06.14 003 SIARKA - HALA

W ramach inwestycji „Tarnowa II” zaplanowano również rozbudowę zdolności produkcyjnych kaprolaktamu do 20 tys. ton na rok wraz z instalacjami wytwarzającymi półprodukty: kwas siarkowy i azotyn amonowy oraz przerabiającymi ubocznie powstający przy produkcji kaprolaktamu siarczan amonu.