Budowa wytwórni polichlorku winylu

W kwietniu 1967 roku wyprodukowano pierwsze 30 ton polichlorku winylu, tworzywa sztucznego używanego m.in. do produkcji wykładzin podłogowych, rur i folii. Budowę wytwórni w oparciu o dokumentację i technologię opracowaną przez projektantów Zakładu Projektowania Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, o zdolności 80 tys. ton na rok (dwie linie o zdolności projektowej 40 tys. ton rocznie) rozpoczęto w 1962 roku[1]

Wytwórnia suspensyjnego PCW obejmowała: syntezę chlorowodoru z chloru i wodoru, syntezę chlorku winylu z chlorowodoru i acetylenu, polimeryzację chlorku winylu, oraz filtrację otrzymanego suspensyjnego PCW i jego suszenie.

 

[1] Rozruch wytworni polichlorku winylu, „TA” nr 98, 05.08.1966, s. 1.