Oczyszczalnia ścieków

W latach 70-tych zwiększano inwestycje w ochronę środowiska. Do największych z nich należała budowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków, którą rozpoczęto w 1973 roku. I etap Grupowej oczyszczalni dla biologicznego oczyszczania ścieków z Azotów i miasta Tarnowa, popularnie nazywanej „GOŚ-ką” oddano do eksploatacji w 1978 roku. Udział finansowy Zakładów Azotowych wynosił 90%, resztę kosztów pokryło miasto i inne zakłady przemysłowe. Budowa II etapu zaplanowana była na lata 1978-1982.[1] Rozpoczęto ją w 1979 roku, po czym wstrzymano dwa lata później. Ponownie prace przy budowie drugiego etapu „GOŚ-ki” ruszyły dopiero w 1986 roku.[2]

 

[1] „Gośka” rośnie, „Tarnowskie Azoty” nr 665, 19.03.1977, s. 2.
[2] Kłopoty ze ściekami, „Tarnowskie Azoty” nr 1138, 24.10.1986, s. 4.