We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Jesienią 1929 roku rozpoczął się rozruch technologiczny instalacji fabrycznych. Kolejno uruchamiano: – 28  października 1929 produkcję gazu wodnego – 6 listopada 1929 produkcję azotu – 6 grudnia 1929 produkcję amoniaku –  grudnia 1929 wytwórnię siarczanu amonowego – 12 grudnia ... Czytaj więcej
Budowa wytwórni saletry wapniowej 1930 Tarnów obserwował z uwagą wielki plac budowy: Z całą radością konstatujemy, że kierownictwo budowy zabrało się do urzeczywistnienia planów, nie jak dotychczas sposobem polskim, lecz z iście amerykańską energią wzięli się do dzieła – donosił tygodnik „Hasł... Czytaj więcej
W bliskim sąsiedztwie fabryki swoje wille mieli pracownicy stanowiący kadrę inżynieryjną fabryki. W I połowie lat 30. XX wieku rozpoczęto budowę nowego osiedla na terenie położonym około 1 kilometra od bram fabryki, w sąsiedztwie przystanku kolejowego. W ten sposób, obok pierwszego osiedla położonego ... Czytaj więcej
Fotografia pochodzi z uroczystego otwarcia fabryki 18 stycznia 1930 roku. „Elektrociepłownia posiada kotłownię urządzoną na opalanie miałem węglowym. Zainstalowano 6 kotłów sekcyjnych, wodnonurkowych, z tego 4 firmy Zieleniewski w Krakowie, po 600 m2 powierzchni ogrzewalnej, i 2 firmy Fitzner i Gamper w Sos... Czytaj więcej
6 grudnia
1929

Uruchomienie produkcji amoniaku

Instalacja syntezy amoniaku, pracująca metodą inż. Fausera z włoskiej firmy Montecatini, składała się z 9 jednostek o zdolności produkcyjnej ok. 10 ton amoniaku na dobę każda. W tamtych czasach była to nowoczesna wytwórnia, oparta na wodorze ze zgazowania koksu, a nie na wodorze elektrolitycznym, jak wiele ... Czytaj więcej
6 grudnia
1929

Wyprodukowanie pierwszych ilości amoniaku

6 grudnia 1929 wyprodukowano pierwsze ilości amoniaku. PFZA produkowała w początkowym okresie swego istnienia ok. 60 ton amoniaku na dobę. Azot niezbędny do syntezy otrzymywany był w wyniku skraplania powietrza metodą Linde, a wodór z gazu wodnego. Część wyprodukowanego amoniaku podlegała przerobowi na 50% ... Czytaj więcej
Tzw. magazyny soli wybudowano nad rzeką Białą. Oddano do użytku 12 magazynów o pojemności 30 tys. ton. Otrzymały one, podobnie jak i większość budynków, konstrukcję żelbetonową. Budynki magazynowe zostały uodpornione przeciw chemicznemu działaniu soli nawozowych. Ponieważ magazyny usytuowano w znaczn... Czytaj więcej
7 grudnia
1929

Uruchomienie wytwórni siarczanu amonu

Fabfryka w Mościcach początkowo produkowała siarczan amonu według metody Fausera. Szybko jdnak tracił on nabywców ze względu na jego dużą pylistość. Zakupiono więc w Anglii licencję na wytwarzanie grubokrystalicznego siarczanu amonu o zdolności 60 ton na dobę.  ... Czytaj więcej
15 grudnia
1929

Rozpoczęcie produkcji nawozów azotowych

15 grudnia 1929 roku pierwsze partie nawozów sztucznych – nitrofosu oraz siarczanu amonu znalazły się w magazynach. 27 stycznia 1930 roku ruszył z fabryki do Poznania pierwszy transport 9 wagonów nitrofosu. W tym samym miesiącu, także z Poznania, nadeszły zamówienia na kolejnych 900 wagonów tego nawozu.... Czytaj więcej
„W wytwórni tej, jak we wszystkich zresztą oddziałach produkcyjnych fabryki, widać tendencję ograniczenia do minimum fizycznego wysiłku człowieka i uniezależnienia ruchu od niedokładności i małej wydajności obsługi ludzkiej. Praca obsługującego proces człowieka ogranicza się do obserwacji zmiany ... Czytaj więcej
„Do przeprowadzania tych wszystkich fizyko-chemicznych procesów służy potężny kompleks silników, maszyn i aparatów. Ogromna hala maszyn o powierzchni mogącej pomieścić swobodnie 21.000 ludzi. Mieści ona 12 kompresorów – gazowe, powietrzne, azotowe i amoniakalne – 3 zespoły, składające się z pompy,... Czytaj więcej
Synteza amoniaku PFZA – silniki AEG   „Człowiek który stoi przy turbinie, ma za zadanie regulowanie wentyla, człowiek stoi przy sterze jak na okręcie i trzyma rękę na kole, jak na pulsie, słuchając bicia serc fabryki – turbin. To jest rola człowieka w tej fabryce azotu. Za niego pracuje maszyna,... Czytaj więcej
Synteza amoniaku PFZA – hala Linde „Normalna produkcja oddziału syntezy wynosi 60 ton amoniaku gazowego na dobę. Rozdział wyprodukowanego amoniaku jest uwarunkowany względami technicznemi i handlowemi. Przeważna jego ilość nie odpada z toku fabrykacji, ale odchodzi do dalszych oddziałów produkcyjnych, ... Czytaj więcej
„Oddział ten przedstawia się jako ogromna hala maszyn o powierzchni, mogącej pomieścić swobodnie 21.000 ludzi. Mieści ona 12 kompresorów – gazowe, powietrzne, azotowe i amonjakalne – 3 zespoły skłądające się z pompy, silnika elektrycznego i turbiny wodnej akcyjnej, spręzonych na jednym wa... Czytaj więcej
„Normalna produkcja oddziału syntezy wynosi 60 tonn amonjaku gazowego na dobę. Rodział wyprodukowanego amonijaku jest uwarunkowany wzgłędami technicznemi i handlowemi. Przeważna jego ilośc nie odpada z toku fabrykacji, ale odchodzi do dalszych oddziałów produkcyjnych, t. zn. wytwóni kwasu azotowego, azo... Czytaj więcej
W latach 30 XXwieku fabryka w Mościcach produkowała z nawozów azotowych: siarczan amonu, saletrzak, saletrę wapniową, w początkowym okresie także nitrofos, oraz pod koniec tego okresu, precypitat (dwufosfat). Z produktów azotowych technicznych wytwarzano: azotan amonowy (używany również jako nawóz), kwas ... Czytaj więcej
18 wpisów w archiwum