Hala wytwórni amoniaku PFZA

Hala wytwórni amoniaku PFZA

„Normalna produkcja oddziału syntezy wynosi 60 tonn amonjaku gazowego na dobę. Rodział wyprodukowanego amonijaku jest uwarunkowany wzgłędami technicznemi i handlowemi. Przeważna jego ilośc nie odpada z toku fabrykacji, ale odchodzi do dalszych oddziałów produkcyjnych, t. zn. wytwóni kwasu azotowego, azotanu amonowego i siarczanu amonowego”[1][1] Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, Kraków 1930, s. 46-47.