Budowa wytwórni saletry wapniowej 1930
Budowa wytwórni saletry wapniowej 1930

Tarnów obserwował z uwagą wielki plac budowy:

Z całą radością konstatujemy, że kierownictwo budowy zabrało się do urzeczywistnienia planów, nie jak dotychczas sposobem polskim, lecz z iście amerykańską energią wzięli się do dzieła

– donosił tygodnik „Hasło”.[1][1] Dookoła Chorzowa, „Hasło” nr 26, 30.06.1927, s. 1.