15 grudnia
1929

Rozpoczęcie produkcji nawozów azotowych

Budynki kwasu azotowego, azotanu amonu, siarczanu amonu

Budynki kwasu azotowego, azotanu amonu, siarczanu amonu

15 grudnia 1929 roku pierwsze partie nawozów sztucznych – nitrofosu oraz siarczanu amonu znalazły się w magazynach.

27 stycznia 1930 roku ruszył z fabryki do Poznania pierwszy transport 9 wagonów nitrofosu. W tym samym miesiącu, także z Poznania, nadeszły zamówienia na kolejnych 900 wagonów tego nawozu.[1] W kwietniu PFZA otrzymała pierwsze duże zamówienie z Belgii na 1000 ton nitrofosu miesięcznie. [2]

Globalna produkcja Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach w 1930 roku wynosiła około 57 tys. ton, z czego około 80% stanowiły nawozy azotowe.[1] Z Mościc, „Hasło” nr 5, 31.01.1930, s. 2.
[2] Mościce pracować będą na eksport za granicę, „Hasło” nr 16, 18.04.1930, s. 2, Mościce zawierają korzystne umowy z granicą, „Praca” nr 17, 20.04.1930, s. 6