Elektrociepłownia PFZA - hala turbin

Elektrociepłownia PFZA – hala turbin

Fotografia pochodzi z uroczystego otwarcia fabryki 18 stycznia 1930 roku.

„Elektrociepłownia posiada kotłownię urządzoną na opalanie miałem węglowym. Zainstalowano 6 kotłów sekcyjnych, wodnonurkowych, z tego 4 firmy Zieleniewski w Krakowie, po 600 m2 powierzchni ogrzewalnej, i 2 firmy Fitzner i Gamper w Sosnowcu, po 610 m2, wszystkie na ciśnienie robocze pary 27 atm. Turbiny są następujące:

3 turbuny kondensacyjne dwukadłubowe, 3.000 obr./min, na parę 24 atm roboczych, 400 st. C przegrzania, wyrobu firmy szwajcarskiej Brown-Boveri, sprężone bezpośrednio z genetartorami prądu trójfazowego po 9.500 KVA.

Pompy kondensacyjne przy turbinach kondesacyjnych mają napęd podwójny: elektryczny (motorowy) i parowy (turbinowy). Normalnie pompy pracją z napędem elektrycznym, lecz w razie uszkodzenia w instalacji elektrycznej, następuje automatyczne uruchomienie trubiny tak, iż działanie kondensacji nie doznaje przerwy.

 1 turbina przeciwprężna firmy szwedzkiej „Stal-Asea” 3.000 obr./min., redukująca ciśnienie pary z 24 atm. rob. Na ciśnieie 11 atm. rob. Turbina sprężona jest bezpośrednio z 2-ma generatoram prądu trójfazowego o łącznej maksymalnej mocy 2.625 KVA. Para wylotowa z tej turbiny, o ciśnieniu 11 atm., rozdzielana jest po poszczególne oddziały fabryczne dla celów chemicznych i ogrzewniczych.[1]


[1] Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, Kraków 1930, s. 34-35