Wytwórnia amoniaku i chłodnie kominoweElektrownia fabryczna posiadała, jak na ówczesne potrzeby, znaczne zdolności produkcyjne. W połowie lat trzydziestych w ciągu jednego dnia zapotrzebowanie Tarnowa na energię elektryczną wynosiło przeciętnie 7,5 tys. kW, podczas gdy jeden tylko oddział fabryki w Mościcach pobierał około 3 tys. kW.

24 lutego 1934 roku Zjednoczone Fabryki uzyskały uprawnienie rządowe na sprzedaż energii elektrycznej w powiatach województwa krakowskiego: brzeskim, dąbrowskim, mieleckim, nowosądeckim, ropczyckim, tarnowskim, częściowo w bocheńskim, gorlickim, jasielskim i nowotarskim oraz w powiatach województwa lwowskiego: rzeszowskim i krośnieńskim. Uprawnienie to nadane zostało Fabrykom na okres 40 lat. Aby sprostać tym ważnym dla kraju zadaniom, w 1937 roku powstał odrębny podmiot pod nazwą Okręgowy Zakład Elektryczny w Tarnowie (OZET) z siedzibą na terenie fabryki.
[1] K. Wrzos, Oko w oko z kryzysem, s. 114.