40 - Kopia

Laboratorium PFZA

W 1934 roku, podczas kolejnego pobytu w Mościcach Prezydenta Ignacego Mościckiego, zapadła decyzja o rozbudowie fabryki oraz o budowie Laboratorium Badawczego. Zostało ono wybudowane w latach 1934-1936 obok budynku Laboratorium Kontrolno-Analitycznego w pobliżu bram fabryki. Laboratorium posiadało pracownie badawcze, hale półtechnik, dużą bibliotekę naukową oraz własne biuro konstrukcyjne. Uruchomienie Wydziału Laboratorium wywarło wielki wpływ na rozwój postępu technicznego w fabryce.