20140509134341525_00000001Pod koniec stycznia 1945 roku uruchomiono uszkodzone agregaty elektrowni fabrycznej, bowiem zakłady i miasto potrzebowały energii elektrycznej. Dzięki wykazom i specjalnemu oznakowaniu urządzeń załadowanych do wagonów i wywiezionych przez Niemców, udało się odzyskać dwie turbiny kondensacyjne, wiele kosztownych urządzeń i aparatów oraz całą dokumentację elektrociepłowni. Pierwsze lata po wyzwoleniu były bardzo trudne dla eksploatacji elektrociepłowni ze względu na stan techniczny urządzeń jak i trudności zaopatrzeniowe, głównie części zamiennych i materiałów.