NN 2Przedstawiciele kadry technicznej Azotów kilkakrotnie udawali się do różnych miejscowości niemieckich (głównie Piesteritz i Wolfen), w Austrii oraz w Czechosłowacji w sprawie odzyskania zagrabionej przez okupanta aparatury. W tym celu w sierpniu 1945 roku do Niemiec wyjechała grupa pracowników fabryki.