20140425110311382_00000001W kwietniu 1940 roku władze okupacyjne zgodziły się na otwarcie w Mościcach 3-letniej przyzakładowej szkoły zawodowej dla pracującej w zakładach młodzieży. Z propozycją utworzenia szkoły zwróciła się do dyrektora fabryki Torstena Müllera grupa mościckich inżynierów. Dyrektor zgodził się na powstanie „Werkschule des Stickstoffwerkes in Moscice”, bowiem okupant potrzebował wykwalifikowanych robotników do pracy w przemyśle. Przyzakładowa szkoła stworzona została głównie w celu uchronienia młodzieży przed wywozem na roboty do Niemiec. Ponadto szkoła była również parawanem dla tajnego nauczania na poziomie średnim.[1]


[1] Z dziejów mościckiego Zespołu Szkół Technicznych, Tarnów 1995, s. 5