20140424115915027_00000001

Nie odnaleziono oficjalnych danych o ilości zatrudnionych pracowników w okresie okupacji, o ile takowe zachowały się. Jeden z „kronikarzy” fabryki, Zenon Dziuban, podaje liczbę około 2000 pracowników etatowych oraz około 500 przyjmowanych sezonowo.[1][1] Z. Dziuban, Wrzesień 1939 r. w Zakładach Azotowych,  maszynopis, s. 3