28 lutego
1928

Rozpoczęcie budowy hal produkcyjnych

Budowa fabryki

Budowę hal produkcyjnych rozpoczęto 28 lutego 1928 roku.

Budynki fabryczne zlokalizowano po prawej stronie wzdłuż drogi głównej, co bardzo ułatwiało dostarczanie surowców do poszczególnych oddziałów produkcyjnych. Jednocześnie kluczowe obiekty zostały tak rozlokowane, że następowały po sobie zgodnie z cyklem produkcyjnym. Największe z nich otrzymały konstrukcje żelbetonowe, wypełnione murem z cegły, z drewnianym zadaszeniem, na wiązaniach żelbetonowych. Pomalowano je białym wapnem, co sprawiało bardzo estetyczne wrażenie. Inne obiekty, których usytuowanie w pobliżu budynków produkcyjnych nie było możliwe ze względów bezpieczeństwa, głównie zbiorniki gazów i chłodnie kominowe, umieszczono po lewej stronie drogi fabrycznej. Długość całkowita fabryki wynosiła około 1 km.