31 marca
1928

Rozpoczęcie wykopów pod kominy elektrociepłowni

Elektrociepłownia PFZA w budowie

Elektrociepłownia PFZA w budowie

Prace na budowie fabryki wykonywane były niemal w całości ręcznie.

„Wzdłuż rowu na ustawionych szynach robotnicy przetaczali małe wózki z kolebami naładowane ziemią, cegłą i innymi materiałami budowlanymi. (… ) robotnicy wozili w taczkach beton, na plecach nosili cegły w specjalnych drewnianych nosidłach nazywanych „ kozłami”, w paczkach drewnianych zaprawę murarską” [1]

– wspominał Inż. Zdzisław Łysoń.[i] Z. Łysoń, materiał na konkurs literacki redakcji „ Tarnowskich Azotów” pod hasłem: Czym były , czym są dla mnie „Azoty”, Tarnów 1987, s. .3, maszynopis

[1] M. Wańkowicz, C.O.P. Ognisko siły – Centralny Okręg Przemysłowy, Warszawa 1938, s. 135