scan 5W 1940 roku wyprodukowano ponad 84 tys. ton nawozów, z czego 62 tys. ton saletry wapniowej , 22 tys. ton siarczanu amonu oraz niewielkie ilości saletrzaku i mieszanki nawozowej.[1][1] Archiwum Narodowe O/Tarnów, ZAT 60-61, Stickstoffwerke Mościce, Betriebstatistik Jahr 1940, 1941.