20140515113434304_00000001Zarząd wojskowy nad okupowanymi terenami zakończył się 26 października 1939 roku, kiedy utworzono Generalne Gubernatorstwo.

Na fotografii karta pracy wydawana Polakom przez niemieckie władze okupacyjne Generalnej Gubernii.