17 lipca
1934

Powódź 1934 na terenie gminy Mościce

powódź w Mościcach 1934

powódź w Mościcach 1934, w głębim widoczne kominy elektrociepłowni

Między 15 a 20 lipca 1934 roku tereny południowo-wschodniej Polski nawiedziła wielka powódź. Kilkunastodniowe opady deszczu spowodowały wylewy rzek, także Dunajca i Białej. Największa fala powodziowa do Mościc dotarła 17 lipca. Tylko dzięki dogodnemu położeniu fabryki, nieco wyżej usytuowanej od biegu dwóch otaczających ją rzek i wałom przeciw powodziowym, usypanym w odpowiedniej odległości od koryt Białej i Dunajca, uniknięto w podtarnowskiej fabryce wielkich strat.