1 czerwca
1934

Budowa nowej kolonii mieszkaniowej

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę osiedla

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę osiedla „Za torem”

Na początku czerwca 1934 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki przybył do Mościc by poświęcić kamień węgielny pod budowę nowej kolonii mieszkaniowej. Tak powstawało Osiedle „Za torem” zlokalizowane na południe od przystanku kolejowego „Mościce”, około 1 km od bram fabryki.

Na fotografii m.in. Prezydent Mościcki oraz Dyrektor fabryki Eugeniusz Kwiatkowski.