1973.05.25 001 ZBACH - HALA

Na bazie istniejącego w okresie przedwojennym Centralnego Warsztatu Remontowego utworzono Zakład Budowy Aparatury Chemicznej (ZBACh). Zakład, następnie wielokrotnie rozbudowywany, był podstawowym wykonawcą aparatury chemicznej dla potrzeb inwestycyjnych macierzystych zakładów, a także dla wielu innych zakładów chemicznych.