scan 14

Intensyfikacja produkcji i budowa nowych instalacji spowodowała wzrost zapotrzebowania Zakładów na parę i energię elektryczną, czego nie udało się uzyskać przez intensyfikację istniejącej elektrociepłowni (EC I). Podjęto decyzję o budowie nowej elektrociepłowni o mocy 50 MW z możliwością dalszej jej rozbudowy. Nowa elektrociepłownia (tzw. EC II), według projektu radzieckiego, wyposażona w urządzenia importowane z ZSRR, budowana była w latach 1954-58.