Budowa fabrykiProfesor Walenty Dominik w artykule zamieszczonym w tygodniku „Przemysł i Handel” z dnia 25 września 1926 roku pisał między innymi:

„Mamy w Polsce stosunkowo niezbyt gęste zaludnienie, ale i dla tej ludności mamy za mało możności pracy zarobkowej. (…) Z drugiej strony mamy duży przyrost ludności i jest możliwe, że za kilkadziesiąt lat rolnictwo może nie wyżywić zwiększonej ludności. Jest więc wskazane już teraz poczynić kroki celem zwiększenia produkcji rolnej. Zachęcić do zwiększenia produkcji można jednak tylko przez zapewnienie zwiększonego zbytu. Popieranie produkcji związków azotowych w oparciu na produktach rolnych byłoby równocześnie skuteczne dla powiększenia produkcji rolnej i zwiększyłoby możność zbytu dla rolników[1].[1] W. Dominik, Przemysł azotowy a rolnictwo, „Przemysł i Handel” z. 39, 25.09.1926, s. 1156