Budowa fabryki Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 roku w sprawie ulg dla przedsiębiorstw państwowych i komunikacyjnych[1], zwolniło od podatków przedsiębiorstwa w tzw. trójkącie bezpieczeństwa, obejmującym zachodnią część województwa lwowskiego, wschodnią krakowskiego i południową kieleckiego. Na terenie działania rozporządzenia znalazła się również PFZA. Nową fabrykę nawozów sztucznych zwolniono na okres 15 lat między innymi z opłat stemplowych, z państwowego podatku przemysłowego, podatków od nieruchomości. Przyznano ponadto ulgi przy nowo wznoszonych budynkach, prawo nabywania w drodze wywłaszczenia gruntów niezbędnych dla nakładów inwestycyjnych, prawo do pierwszeństwa w nabywaniu wszelkich materiałów budowlanych oraz w uzyskiwaniu zezwoleń na użytkowanie wód jako źródła energii.[2]


[1] Dziennik Ustaw R.P., nr 12, 1928, poz. 100, s. 228.
[2] Dziennik Ustaw R.P., nr 36, 1928, poz. 329, s. 717-719.