Samochód interwencyjny ? Jednostki Ratownictwa Chemicznego

Jednostka Ratownictwa Chemicznego, podobnie jak wiele innych komórek organizacyjnych tarnowskich Azotów, po 1990 roku przeszła na własny rozrachunek jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.