Ulotka siarczan amonu

 

Siarczan amonu – nawóz powstający przy produkcji kaprolaktamu był do tej pory produktem niechcianym. Popyt na ten produkt stale wzrastał, a wynikało to w skali światowej z narastającego niedoboru siarki w glebie, wskutek zmniejszenia emisji siarki w spalinowych gazach przemysłowych. Bardzo pomyślnym czynnikiem był także systematyczny wzrost cen siarczanu amonu na rynkach światowych.