We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Aż 80 procent aparatury na potrzeby wytwórni „Tarnowa II” wykonał miejscowy Zakład Budowy Aparatury Chemicznej – ZBACh (do 1960 roku Wydział Mechaniczny). W 1963 roku ZBACh rozpoczął eksport aparatury chemicznej na większą skalę do krajów socjalistycznych, ale także m.in. do Turcji i Szwajcarii. Pod k... Czytaj więcej
W latach sześćdziesiątych zmodernizowano elektrolizę Billitera. W wyniku zastosowania elektrod falistych zintensyfikowano zdolność instalacji z 2600 do 5200 ton chloru rocznie. Po uruchomieniu produkcji chloru w oparciu o metodę elektrolizy rtęciowej, stara instalacja straciła na znaczeniu, ponieważ zdolno... Czytaj więcej
3 wpisów w archiwum