We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
6 listopada
1929

Uruchomienie produkcji azotu

„Surowcem z którego otrzymujemy azot jest powietrze, które po sprężeniu, oczyszczeniu od zawartych w niem drobnych ilości tlenku węgla, oziębieniu, skrapla się w aparaturze systemu Lindego i rozdziela na azot i tlen.”[1] – czytamy w okolicznościowym wydawnictwie o fabryce z 1930 roku [1] Państwowa ... Czytaj więcej
Wydział Gazowy, Oddziały Generatorów i Konwersji, w głębi kominy fabrycznej elektrociepłowni. „Wchodzimy do sali generatorów. Tu na koksie rozkłada się parę wodną, aby otrzymać wodór. Do wielkich kotłów, których wyłożone cegłą ściany przypominają słoje, wprowadza się koks i rozdmuchuje si... Czytaj więcej
2 wpisów w archiwum