6 listopada
1929

Uruchomienie produkcji azotu

PFZA  w budowie 1929, część nawozowa

PFZA w budowie 1929, część nawozowa

„Surowcem z którego otrzymujemy azot jest powietrze, które po sprężeniu, oczyszczeniu od zawartych w niem drobnych ilości tlenku węgla, oziębieniu, skrapla się w aparaturze systemu Lindego i rozdziela na azot i tlen.”[1]

– czytamy w okolicznościowym wydawnictwie o fabryce z 1930 roku[1] Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, Kraków 1930, s. 44