Ogólny widok Wydziału Gazowego PFZA

Ogólny widok Wydziału Gazowego PFZA

Wydział Gazowy, Oddziały Generatorów i Konwersji, w głębi kominy fabrycznej elektrociepłowni.

„Wchodzimy do sali generatorów. Tu na koksie rozkłada się parę wodną, aby otrzymać wodór. Do wielkich kotłów, których wyłożone cegłą ściany przypominają słoje, wprowadza się koks i rozdmuchuje się go parą wodną, która rozkłada sie na wodór i tlenek węgla. Tak powstaje gaz wodny składający się z wodoru i tlenku węgla. I na tej sali człowiek jest tylko kontrolerem. Ręka na sterze i oko na wielkim sekudniku.”[1][1] Wrzos. K., Oko w oko z kryzysem. Reportaż z podróży po Polsce, Warszawa 1985, s. 115.