5 lutego
1958

Instalacja gazu koksowniczego

Instalacja rozfrakcjonowania gazu koksowniczego fot. Archiwum ZAK