16 listopada
1986

Centrala BASKI

 

Centrala Bazowego Automatycznego Systemu Kontroli Imisji fot. Archiwum ZAK