20150115111332999_00000001

Z początkiem XXI wieku i kresem produkcji polichlorku winylu w Tarnowie do historii przeszedł, w swej zasadniczej, opartej na gazie ziemnym części, potężny niegdyś kompleks „Tarnów II”. Pozostała natomiast z tych lat rozbudowana i zmodernizowana produkcja kaprolaktamu z siarczanem amonu, nowa synteza amoniaku oraz szereg obiektów pomocniczych i infrastrukturalnych, a także bardzo ograniczona produkcja chloru i jego pochodnych.